Velg en side

Forstå arbeidskulturen, innse potensialet og frigjør de menneskelige ressursene

HVORDAN?

Gjøre arbeidsbeskrivelser brukervennlige og forståelige for alle

Ved å tilpasse arbeidsbeskrivelsene til bruken, samt ta hensyn til språk og utforming av budskapet, gjør man arbeidsbeskrivelsene både tilgjengelig og forståelig for alle. Dette sikrer at informasjonen blir brukt i sin helhet og trygghet for arbeidstaker.
Språktilpasset
Rikt formatert
Situasjonsbestemt
Dysleksivennlig
Tilpasset rolle
Egendefinert

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

Opplev hvordan HMS systemet kan påvirke arbeidskulturen på en positiv måte

Et HMS system har til hensikt å ta vare på at regler og rutiner blir fulgt. Ofte er et HMS system et rammeverk for at bedriften kan rapportere at de gjennomfører sine oppgaver. Realiteten er at dette rammeverket lett kan bli en ekstra oppgave som skaper hinder for vanlig arbeidsflyt. Opplev hvordan vi forenkler rapporteringen slik at HMS systemet istedet blir en støtte i det daglige arbeidet.
Informasjonen er tilgjengelig når du trenger den
Rett informasjon med en gang, søk unødvendig
Universelt tilpasset og språkstøtte
Systemet vårt leverer verdi fra dag 1. Det oppnår vi ved å fokusere på de ansatte og legge til rette for jevn og nøyaktig flyt av arbeid.

DEMO

Få en demonstrasjon av systemet!

Send oss en e-post, så tar vi kontakt for å avtale en demonstrasjon. Har dere kun noen spørsmål, notèr dette i skjemaet før dere sender inn.

KONTAKT

Duro Systems AS
Markens gate 9
4610 Kristiansand
E-post

Støttet av Innovasjon Norge

Samarbeidspartner